Produkter

Fra os til digForedrag - Spil i skolen

5000,- pr. time

Foredrag - Spildtid eller spiltid

5000,- pr. time

Pædagogisk dag

5000,- pr. time

Certificering

27.800,- for første deltager
24.800,- for følgende deltagere

HandelsbetingelserForedrag - Spil i skolen

Hvordan kan man bruge spil i alle former til at booste elevernes motivation og engagement
uden at gå på kompromis med fagligheden?

Formål:

Sætte gang i tanker og overvejelser om hvordan man kan bruge spil i en professionel læringsramme.

Indhold:
 • Hvorfor skal I bruge spil i undervisningen?
 • Hvad er det spil kan gøre for dine elever?
 • Hvordan kan I øge faglighed og trivsel med spil?
 • Hvilken læring der er i underholdnings-computerspil
 • Hvordan I kan bruge spillet til at motivere eleverne
 • Hvordan spillet kan udfordre eleverne til at lære at fejle og prøve igen
 • At være GameMaster i jeres undervisning
 • Hvordan I faciliterer en refleksion om læring gennem spil
 • Hvordan spil kan understøtte 21st century skills
 • Målgruppe:

  Undervisere på alle niveauer.

  Økonomi:

  5.000 kr pr. time ex. moms og transport

  Til top


  Foredrag - Spildtid eller spiltid

  Det kan virke, som om børn i dag hellere vil chatte med deres venner end at se dem i virkeligheden,
  og det kan se ud, som om fange-og gemmelege er skiftet ud med geværer og bomber i en virtuel verden.
  Hvad sker der egentlig der bag skærmen? Lærer vores børn noget i de mange timer foran skærmen?
  Og kan vi som forældre lære noget af vores børns spil-tid?

  Formål:

  Sætte gang i tanker og overvejelser om hvordan man som forælder eller professionel
  kan forholde sig til digitale spil og medier.

  Indhold:

  Få inspiration og ny viden om, hvad spil kan gøre for dit barn!

 • Hvad er det egentlig, børnene spiller?
 • Findes der pige- og drengespil?
 • Bliver børn dumme af at spille?
 • Hvordan kan du hjælpe dit barn med at vælge gode spil?
 • Kan man spille for meget?
 • Hvordan kan du støtte børns digitale dannelse?
 • Målgruppe:

  Forældre og pædagoger

  Økonomi:

  5.000 kr pr. time ex. moms og transport

  Til top


  Pædagogisk dag

  En hel dag med foredrag, workshops og aktiviteter, der ruster dig og dine kolleger til at inddrage spil
  og spil-tænkning i din hverdag.

  Formål:

  Sætte gang i tanker og overvejelser om hvordan man kan bruge spil i en professionel læringsramme.

  Indhold:
 • Hvorfor skal I bruge spil i undervisningen?
 • Hvordan kan I øge faglighed og trivsel med spil?
 • Hvilken læring der er i underholdnings-computerspil
 • Hvordan I kan bruge spillet til at motivere eleverne
 • Hvordan spillet kan udfordre eleverne til at lære at fejle og prøve igen
 • At være GameMaster i jeres undervisning
 • Hvordan I faciliterer en refleksion om læring gennem spil
 • Hvordan spil kan understøtte 21st century skills
 • Målgruppe:

  Undervisere på alle niveauer.

  Økonomi:

  5.000 kr pr. time ex. moms og transport

  Til top


  Certificering

  Trænger du til at give din undervisning et level up?
  Kursusforløbet sætter deltagerne i stand til, at undervise med Skolen i spil-metoden,
  og fungerer som et springbræt for selv at udvikle sine egne spil-didaktiske strategier.

  Formål:

  Sætte gang i tanker og overvejelser om hvordan man kan bruge spil i en professionel læringsramme.

  Deltagerne vil udvikle kompetencer indenfor fra narrativ pædagogik, refleksive samtaler med børn,
  klasserumsledelse og selvfølgelig inden for spilbaseret læring og gamification af undervisning.

  Forskningsprojektet om vores metode har afdækket tre primære kompetencerområder der er nødvendige for succesfuld implementering.

 • Game litteracy - viden om spil og spil-mekanismer
 • Game mastery - evnen til at formidle og facilitere leg og spil
 • Tech skills - evnen til at få teknologien til at arbejde for en
 • Det er disse områder undervisningen vil tage afsæt i.

  Indhold:
 • Hvorfor skal I bruge spil i undervisningen?
 • Hvad er det spil kan gøre for dine elever?
 • Hvordan kan I øge faglighed og trivsel med spil?
 • Hvilken læring der er i underholdnings-computerspil
 • Hvordan I kan bruge spillet til at motivere eleverne
 • Hvordan spillet kan udfordre eleverne til at lære at fejle og prøve igen
 • At være GameMaster i jeres undervisning
 • Hvordan I faciliterer en refleksion om læring gennem spil
 • Hvordan spil kan understøtte 21st century skills
 • Målgruppe:

  Undervisere på alle niveauer.

  Praktisk:

  Vi sørger for at deltagerne bliver en del af netværk af engagerede spil-lærere,
  men det er uvurderligt, at have en sparringspartner som man har mulighed for at tale med ansigt til ansigt i det daglige,
  så vi har valgt at lave mængderabat for at få flere lærere fra hver skole på holdene

  Ledelsens og kollegers opbakning er også utrolig vigtig for at sikre forankring af ny viden og praksisformer.
  Derfor indeholder certificeringen også et foredrag for hele skolen,
  og et kort leder-kursus hvor lederne kan bliver klogere på hvad Skolen i spil-metoden kan, og hvad det kræver.

  Holdstart hvert kvartal

  Kursusdagene afholdes i vores lokaler i Låsby

  8 kursusdage for deltagerne

  1 kursusdag for lederne

  1 foredrag for hele personalegruppen

  Økonomi:

  27.800 for første deltager

  24.800 for følgende deltagere


  Til top

  Handelsbetingelser

  Alle priser er eksklusive moms og aftales individuelt.

  Handelsbetingelser gælder for foredrag, workshops, kursusdage og øvrige konsultative ydelser ud-af-huset.

  Pris inkluderer:
 • Foredrag / procesledelse på selve dagen (dagene)
 • Undervisningsmaterialer / dias (sendes via email efter aftale)
 • Oplægsholders tilrettelæggelse af indhold og proces
  i forhold til det (eller de) pågældende enkeltdagsengagement (-er)
 • Mulighed for ét formøde pr. dagsengagement (op til en halv time via telefon / skype)

 • Kørsel afregnes efter statens takster, dvs. 3,73 pr. km.

  Øvrige udgifter, eksempelvis bro, færge, parkering eller rimeligt hotel
  betales af arrangøren og afregnes ud over det aftalte honorar.

  Der må ikke videofilmes eller optages lyd uden skriftlig aftale. Dette gælder både for arrangøren og deltagerne.

  Materialer (slides m.m.) til deltagerne må gøres tilgængeligt af arrangøren on-line, men skal fjernes maximalt 7 dage efter arrangementets afholdelse.

  En aftale mellem arrangør og engagerede (Skolen i spil) er endeligt bindende, når engagerede via Email har konfirmeret aftalen.

  Ved enkeltdagsarrangementer fremsendes faktura via Email eller EAN-nr. umiddelbart efter arrangementets afvikling.
  Ved længerevarende arrangementer fremsendes faktura via Email eller EAN-nr. umiddelbart efter første arrangements afvikling.

  Betalingsfrist er i alle tilfælde 8 dage.

  Engagerede kan ved enkeltdagsarrangementer begære kontrakten ophævet på grund af sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest.
  I tilfælde af aflysning fra engageredes side bortfalder krav om honorar.

  Hvis arrangøren afbestiller 30 dage (eller mindre) før arrangementets gennemførelse betales 50% af honoraret (eksklusive moms).
  Aftale om et erstatningsarrangement kan her ud over aftales, men vedrører ikke denne kontrakt.

  Aftalen er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure.
  Der påhviler dog engagerede i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår,
  uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

  I tilfælde af forsinkelser som resultat af pludseligt opståede, ekstreme vejr- og/eller trafikforhold,
  vælger arrangøren en af de to nedenstående modeller for gennemførsel:

 • A. Arrangementet gennemføres ind til det aftalte sluttidspunkt. I så tilfælde betales 75% af det aftalte honorar (eksklusive moms).
 • B. Arrangementet gennemføres i sit fulde timetal og sluttidspunktet rykkes. Dette kan kun ske med godkendelse fra engageredes side. I så tilfælde betales det fulde honorar.
 • I tilfælde af pludseligt opståede vejr- og/eller trafikforhold der forhindrer engagerede i at komme frem til det aftalte arrangement,
  betaler arrangøren eventuelle transportudgifter (statens højeste kilometertakst), herunder også broafgift.


  Til top


  Folkene bag

  "Hele mit liv har på en eller anden måde handlet om spil og leg. Jeg er lidt af en nørd, og elsker at skille ting ad for at finde ud af hvordan de fungerer."

  Tore Neergaard Kjellow

  Pædagog

  "Jeg har altid elsket at spille, og jeg er meget interesseret i mulighederne for at integrere leg og legende aktiviteter i både mit professionelle og mit private liv."

  Stine Melgaard Lassen

  Lærer

  Metoden


  Historien


  FAQ

  Awesome samarbejdspartnere

  • Egmont Fonden

   En erhvervsdrivende fond, som består af en kommerciel del, der driver medievirksomhed, og en almennyttig del, som støtter udsatte børn og unge.

  • Aalborg Universitet

   Udbyder uddannelser og forskning inden for humaniora, natur-, samfunds- og ingeniør- og sundhedsvidenskab.

  • Capital of Children

   Organidstions som arbejder på at gøre Billund til Børnenes Hovedstad

  • LEGO Education

   Arbejder med lærere og uddannelsesspecialister om at levere fantasifulde læringsoplevelser.

  • ASUS

   Udvikler produkter indenfor indenfor informationsteknologien; bærbare,tabletter,servere og smartphones.

  • VIA

   Over 40 videregående uddannelser indenfor ingeniør,design og sundhedspleje på otte campusser i Region Midtjylland.

  • Clio Online

   Danmark største digitale undervisningsforlag indenfor digitale læremidler.

  • Alinea

   Udgiver læremidler, der bidrager aktivt til elevernes faglige udvikling fra første dag i nulte til sidste dag i niende.

  • Game Scope

   Gaming festival i Aalborg.

  • WORKZ

   Et team af konsulenter, designere, facilitatorer og support crew

  • Mediafarm

   Arbejder med design, visualisering, videoproduktion og app-udvikling for kunder.

  • Expology

   Konsulentbureau som skaber udstillinger, koncepter og løsninger for viden-baserede arenaer.

  Slå på tråden

  Har du en opgave vi skal løse for dig, eller har du bare lyst til en uforpligtende snak?
  Skriv os en mail på kontakt@skolenispil.dk eller indtast din mail, og vi kontakter dig.

  Skolen i spil - Århusvej 14 - 8670 Låsby

  Læsestof

  Batavia Media

  Twibies is a gallery that features the best free twitter icons, themes and other twitter freebies. It’s another initiative from the Convax team to help out the…

  Læs videre